Tematisk konfliktvurdering av vindkraftverk (TKV)

Her finn du konfliktvurderingar for miljø og kulturminne.

Miljødirektoratet utarbeider høyringsfråsegner til meldingar og konsesjonssøknader om vindkraftanlegg i Noreg.

I tillegg har Miljødirektoratet og Riksantikvaren (RA) saman som oppgåve å «konfliktvurdere» alle anlegg som er melde og omsøkte. Det skjer ved at dei vurderer konfliktar mellom det enkelte vindkraftprosjektet og nasjonale miljømål og viktige miljøverdiar (relaterte til undertemaa naturmiljø, kulturmiljø og landskap). Reindriftsforvaltninga utarbeider konfliktvurderingar for reindrifta og Forsvarsbygg for forsvaret.

Konfliktvurderingane blir sende til NVE, som har fått ansvaret for å koordinere og sikre gjennomføringa av konfliktvurderingar av melde og konsesjonssøkte vindkraftanlegg.

Tematiske konfliktvurderingar blir brukte for å rangere ulike vindkraftprosjekt ut frå konfliktnivå på ein skala frå A til E, der E er det høgaste nivået:

Kategori A: Liten eller ingen konflikt. Tiltaket medfører liten eller ingen konflikt i forhold til nasjonale miljømål.

Kategori B: Mindre konflikt. Tiltaket medfører mindre konflikt i forhold til nasjonale miljømål. Konfliktnivået kan reduserast med mindre justeringar.

Kategori C: Middels konflikt. Tiltaket medfører middels konflikt i forhold til nasjonale miljømål. Konfliktnivået kan reduserast med å justere tiltaket.

Kategori D: Stor konflikt. Tiltaket medfører stor konflikt i forhold til nasjonale miljømål. Reduksjon av konfliktnivået er berre mogleg gjennom omfattande endringar av tiltaket.

Kategori E: Svært stor konflikt. Tiltaket inneber svært stor konflikt i forhold til nasjonale miljømål. Avbøtande tiltak kan ikkje redusere konflikten.

Her finn du konfliktvurderingar for miljø og kulturminne. Der konfliktkategorien er markert med punkt, er det av ulike årsaker (enno) ikkje gjennomført konfliktvurdering. Ved å kontakte Miljødirektoratet kan du få utfyllande opplysningar om TKV for kvart anlegg.

 

Navn Kommune Inst effekt (MW) TKV melding   TKV søknad med KU  
      N K L SUM N K L SUM
Andmyran Andøy 160 ´ ´ ´ ´ D C C D
Arafjellet Karmøy 40 C C C C ´ ´ ´ ´
Beingårdsheia og Mefossheia Flatanger og Namdalseid 140 C-D C C C ´ ´ ´ ´
Benkheia Leksvik og Rissa 60 B B C B ´ ´ ´ ´
Blåberg Hægebostad og Kvinesdal 300 D C-D C D ´ ´ ´ ´
Blåheia Osen og Roan 200 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
Breivikfjellet Namdalseid og Namsos 60 C-D C C C C B C C
Bremangerlandet Bremanger 80 D-E C-D D D-E D-E C-D D D-E
Brosviksåta Gulen 105 C-B B-C C C C-D B-C C-D C
Brungfjellet Melhus og Klæbu 150 D-E C C-D D-E ´ ´ ´ ´
Brusali-Karten Bjerkreim, Time og Hå 120 E B-C D D D-E C-D D D
Bugøynes Sør-Varanger 90 B-C C D D ´ ´ ´ ´
Bukkanibba Vindafjord 30 C C B-C C ´ ´ ´ ´
Båtsfjordfjellet Båtsfjord og Berlevåg 120 ´ ´ ´ ´ D C E E
Dalbygda Tysvær 11.02.00 C C C C ´ ´ ´ ´
Dalsbotnfjellet Gulen 150 C C C C D B C C-D
Digermulen Gamvik 100 ´ ´ ´ ´ D D C D
Domen Vardø 100 C-B E E E ´ ´ ´ ´
Dufjellet Sokndal og Lund 60 D B D D ´ ´ ´ ´
Døldarheia Vindafjord 100 B-C B-C B-C B-C ´ ´ ´ ´
E18 Grimstad og Lillesand 130 C D C-D D ´ ´ ´ ´
Egersund Eigersund 110 D C C D D C C C
Eggjafjellet/ Åsfjellet Selbu 200 D-E C C-D D-E ´ ´ ´ ´
Eikeland og Steinsland Bjerkreim 150 ´ ´ ´ ´ D C-D C-D D
Eliastoppen Berlevåg 40 B-C C C C ´ ´ ´ ´
Engvikfjellet Snillfjord 110 C-B B C C C B C C
Ertvågøy Aure 90 C C C C ´ ´ ´ ´
Fakken Karlsøy 60 - - - - C B B B
Falesrassa Kvalsund 180 D B-C B D D B-C C-D D
Faurefjellet Bjerkreim 60 C C C C ´ ´ ´ ´
Flatneset Berg 35 B-C C C C ´ ´ ´ ´
Folkestad Fjaler 70 C C C C ´ ´ ´ ´
Fruknuten Sokndal 90 D C-D C C ´ ´ ´ ´
Fræna Fræna 65 ´ ´ ´ ´ D E E E
Frøya gml søknad Frøya 60 ´ ´ ´ ´ D D D D
Geitfjellet Snillfjord 170 ´ ´ ´ ´ C-D C C C
Gilja Gjesdal 135 C B B D D-E B E E
Gimsøy Vågan 50 D D D D ´ ´ ´ ´
Gismarvik Tysvær 15 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
Gravdal Bjerkreim 90 D-C B B C D-E B-C C-D D
Grøndalsfjellet Namsskogan 200 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
Guleslettene Flora 160 C C C C C-D C D D
Hammerfest Hammerfest 110 ´ ´ ´ ´ C C B C
Hamnefjell Båtsfjord 120 ´ ´ ´ ´ B-C C (D) D D
Haraheia Roan   C-D B B-C C ´ ´ ´ ´
Haram Haram 66 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
Haugshornet Sande 90 C-D B B C D B D D
Heimsfjellet Hemne 90 C C C C D C D-C D
Helleheia Sokndal 60 B-C B B B C B B B-C
Hennøy Bremanger 35 C C C C C D C D
Hitra 2 Hitra 75 C B B C-B B B B B
Holmafjellet Bjerkreim og Gjesdal 78 B B C C ´ ´ ´ ´
Hovatn Aust Bygland 198 E B-C C E ´ ´ ´ ´
Håskogheia Flekkefjord 50 C B C C ´ ´ ´ ´
Innvordfjellet Flatanger og Namdalseid 115 D B D-E D-E D C-B D D
Jektheia og Øyenskavlen Namdalseid 57 E-D C D D-E ´ ´ ´ ´
Kalvvatnan Bindal 225 ´ ´ ´ ´ E   E E
Karmøy Karmøy 75 D C D D E C C D
Kjølen Aremark 130 D B-C C-D D ´ ´ ´ ´
Kollsnes Øygarden 30 C C B C ´ ´ ´ ´
Krokstadfjellet Snillfjord 200 B-C B C C ´ ´ ´ ´
Kvalhovudet Radøy 33 C B-C C C ´ ´ ´ ´
Kvalsund Kvalsund 128 D C C D ´ ´ ´ ´
Kvenndalsfjellet Åfjord 100 C-D C B C C-B C C C
Kvinesheia Kvinesdal og Lyngdal 60 ´ ´ ´ ´ C B B C
Kyrkjestein Flora og Naustdal 41 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
Laksefjorden Lebesby 100 ´ ´ ´ ´ C B B B
Langevåg Bømlo 65 C D C D D E D E
Laukvikdalsfjellet Berlevåg 33 B C C C ´ ´ ´ ´
Leksvik Leksvik 200 D C-D D D ´ ´ ´ ´
Lindesnes Lindesnes 40 D D-E D D ´ ´ ´ ´
Lista Farsund 102 - - - - D E E E
Lutelandet Fjaler 55 - - - - D C-D C D
Mefjellet og Trevassheia Verran og Åfjord 180 D C C D ´ ´ ´ ´
Mehuken 2 Vågsøy 19 B B C C D C C D
Midtfjellet Fitjar 150 D B B D D C C D
Mjøs Radøy 80 C-D D-C C-D D-C        
Moi-/ Laksesvelafjellet Bjerkreim 150 D C C-D D D C D D
Mosjøen Vefsn og Grane 305 ´ ´ ´ ´ D E D D
Måsvik Tromsø 15 D C D D D C D D
Nevlandsheia Gjesdal 21 C C D C-D ´ ´ ´ ´
Nordkyn Lebesby og Gamvik 750 E C D E ´ ´ ´ ´
Nygårdsfjellet trinn 2 Narvik 40 B D B D B E C E
Okla Selje 21 C-D D-E E E D-E C E E
Oksafjellet Bjerkreim og Eigersund 120 C B C C ´ ´ ´ ´
Radøy Radøy 40 C-D D-C C-D D-C ´ ´ ´ ´
Rákkocearro Berlevåg 200 C C D D C C C C
Rapheia Namdalseid 48 D-E C-D D-C D ´ ´ ´ ´
Raudfjell Tromsø 180 C-D C C C C-D C C C
Remmafjellet Snillfjord 130 ´ ´ ´ ´ D C-B C D
Rieppi Storfjord 80 C D D D ´ ´ ´ ´
Risavika Sola 24 E C E E ´ ´ ´ ´
Rissa Rissa 300 C-D- C-D C-D C-D ´ ´ ´ ´
Roan Roan 300 C-B B B B C D D D
Rognskog Halsa og Surnadal 90 C B C C ´ ´ ´ ´
Rolfsnes Bømlo 100 B-C B-C B-C B-C ´ ´ ´ ´
Rørvassheia Flatanger og Osen 140 C C C C ´ ´ ´ ´
Sandnes Sandnes 100 C-D C C-D C-D ´ ´ ´ ´
Sandvassheia og Follaheia Verran 200 D-E C-B C D-E ´ ´ ´ ´
Sandøy Gulen 75 C-D C C C D C C D
Seglkollfjellet Båtsfjord og Vardø 350 C-B D E E ´ ´ ´ ´
Seiskallåfjellet Rødøy 147 C B-C D D ´ ´ ´ ´
Selbjørn Austevoll  40 ´ ´ ´ ´ D C B C
Setenesfjellet Gulen 50 C B B C C C C C
Sjonfjellet Rana, Nesna 436 D B-C C D ´ ´ ´ ´
Sjonfjellet Rana, Nesna 360 C-D B-C C C-D ´ ´ ´ ´
Skakksiå Bjerkreim og Eigersund 90 C B C C ´ ´ ´ ´
Skardsøya Aure 55 D D C-D D D B-C C D
Skavdalsheia Andøy 40 B C C C ´ ´ ´ ´
Skinansfjellet 90 D-C B C C D-E C C-D D
Skjøtningberg Lebesby 400 B-C C B C ´ ´ ´ ´
Skogvatnet Tysfjord 80 E C E E ´ ´ ´ ´
Skorveheia Flekkefjord 36 C B C C D B D-E D-E
Skreifjella Østre Toten 140 C E D E ´ ´ ´ ´
Skveneheii Åseral 105 B-C C-D B-D C ´ ´ ´ ´
Sleneset Lurøy 225 E C-D E-D E E B E E
Snefjord Måsøy 160 E D D E E D D E
Snillfjord Snillfjord   D-E B C D-E ´ ´ ´ ´
Soltuva Bjerkreim 39 E B-C C-D D ´ ´ ´ ´
Staurheia Verran 100 D-C C C C ´ ´ ´ ´
Steinheia Verran 72 C-D B C C ´ ´ ´ ´
Stemmeheia Flekkefjord 110 C-D C C-D C-D ´ ´ ´ ´
Stigafjellet Bjerkreim 30 C-D B D C C B C C
Stokkafjellet Eigersund og Lund 80 C B C C ´ ´ ´ ´
Stokkfjellet Selbu 100 C C C-D C ´ ´ ´ ´
Storheia Bjugn og Åfjord 220 D C-B B D D-E C-B C D
Storsnøheia Namdalseid 54 C C C C ´ ´ ´ ´
Straumøya Bodø 25 D C D D ´ ´ ´ ´
Svarthammaren og Pållifjellet Snillfjord 290 C B C C D B C D
Svåheia Eigersund 24 A-B B B B ´ ´ ´ ´
Sørfjord Tysfjord 110 E C E E ´ ´ ´ ´
Sørmarkfjellet
(tidl Oksbåsheia)
Flatanger og Osen 150 D D D D D D-E D E
Sørøya Hasvik 15 B B B B ´ ´ ´ ´
Tellenes Sokndal og Lund 156 B-C B B B C-D B C-D C
Tonstad Sirdal 200 D D C D ´ ´ ´ ´
Tysvær Tysvær 39 ´ ´ ´ ´ C B B B
Ulvarudla Bjerkreim, Gjesdal og Time 231 D-E C E E D-E C D D
Ulvegreina Solund 138 D B-C D D D-E B-C D D
Vardafjellet Gjesdal 30 B C C C        
Vargheia Orkdal 48 D-C C C D-C ´ ´ ´ ´
Vågsvåg Vågsøy 24 ´ ´ ´ ´ D-E B-C D D
Ytre Sula Solund 140 D D D-E D-E D-E D E E
Ånstadblåheia Sortland 50 C   C C C C C C