Småkraftverk

Det har de siste årene vært en kraftig økning i interessen for utbygging av mini-, mikro- og småkraftverk. Regjeringen oppfordrer fylkeskommunene til å utarbeide regionale planer for små kraftverk for å styre utviklingen av denne delen av kraftbransjen.

På litt lengre sikt er det naturlig at arbeidet med regionale småkraftplaner blir samordnet med arbeidet med forvaltningsplaner. Disse skal utarbeides i henhold til EUs vanndirektiv og den nasjonale forskriften om rammer for vannforvaltningen.

Olje og energidepartementet har, i samråd med Miljøverndepartementet, utgitt Retningslinjer for små vannkraftverk – til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i Norges vassdrags- og energiverks konsesjonsbehandling. Du finner retningslinjene i menyen til høyre.

Små kraftverk deles inn i følgende kategorier:

  • Mikrokraftverk
    Under 100 kW (0,1 MW)
  • Minikraftverk
    100 kW - 1000 kW (0,1 - 1,0 MW)
  • Småkraftverk
    1000 kW - 10 000 kW (1 - 10 MW)

Du finner mer informasjon om konsesjonsbehandling av små kraftverk på NVE sine nettsider.