Vurdering av bromerte flammehemmere for mulig regulering i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)

Miljøstyrelsen i Danmark vurderer å foreslå inkludering av flere stoffer i direktivet som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle aktører til å komme med ytterligere informasjon om bruk av disse stoffene.

Miljøstyrelsen i Danmark har igangsatt en undersøkelse av bromerte flammehemmere som per i dag ikke er omfattet av RoHS-direktivet, regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Det er foretatt en vurdering om å gruppere små lineære og forgrenede bromerte alkylalkoholer. Kategorien er definert å omfatte stoffer med 3-5 karbonatomer, 2-3 bromatomer og 1-2 alkoholgrupper, til sammen 61 stoffer.

Det tyske Øko-instituttet jobber på oppdrag fra Miljøstyrelsen med samle inn ytterligere informasjon og data om stoffenes relevans for EE-produkter. Denne informasjonen vil bli benyttet for å se om det kan være grunnlag for å foreslå at nye bromerte flammehemmere inkluderes i RoHS-direktivet.

Kommentarer innen 3. november

Kommentarer sendes direkte til Øko-instituttet per e-post, innen 3.november 2016. Vi ber om at en kopi sendes til Miljødirektoratet.

Saksdokumenter og skjema:

Om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet (65/2011/EU) er gjennomført i Norge i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (kapittel 2 A i produktforskriften). Det er anledning til å foreslå at nye stoffer inkluderes i bestemmelsene.

EU-kommisjonen vil senere sende eventuelle forslag om endringer i RoHS-direktivet på offentlig høring.

Kontakt

Spørsmål kan rettes til:

Miljødirektoratet:

  • Pia Sørensen,
    sjefingeniør, kjemikalieseksjonen: 
    telefon: 915 15 687 eller
  • Ann Kristin Larsen
    sjefingeniør, kjemikalieseksjonen:  
    telefon: 402 03 912

Øko-instituttet:

Tema