Utkast til referansedokument for best tilgjengelig teknologi for avfallsbehandling

EU-kommisjonen har publisert utkast til referansedokument for best tilgjengelig teknologi for avfallsbehandling, såkalt Waste Treatment BREF. Frist for innspill er 18. mars 2016.

Dokumentet fra EU-komisjonen inneholder blant annet forslag til beste tilgjengelige teknologier (BAT) og hvilke utslippsnivå man kan oppnå ved bruk av disse teknologiene (kalt BAT-konklusjoner).

Som en følge av industriutslippsdirektivet (IED) vil BAT-konklusjonene være bindende også i Norge, og IED-bedrifter omfattet av BREF-et må drive i henhold til disse BAT-konklusjonene og oppnå disse utslippsnivåene senest innen fire år etter at BREF for avfallsbehandling er vedtatt. Siste frist for å komme med innspill til BREF-sekretariatet på utkastet som nå foreligger er 18. mars 2016.

Tema