RoHS-direktivet (2011/65/EU – RoHS 2) under evaluering

Kommisjonen foreslår at direktivet endres slik at det er muligheter for å bruke reservedeler også for kategori 11 (Elektriske og elektroniske produkter som var utenfor virkeområdet til RoHS 1 og som omfattes av krav i RoHS 2 fra 22. juli 2019).

Videre foreslås det at pipeorgler som inneholder bly unntas fra kravene, samt endring av kommisjonens frist for behandling av søknader om fornying av eksisterende unntak.

Høringsperiode: 26. januar 2017 – 23. mars 2017.

Relaterte lenker