Regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (2011/65/EU (RoHS2)): forslag om revidert metode for vurdering av nye stoffer

EU vurderer revisjon av metoden for å inkludere nye stoffer i regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) (RoHS2). Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme med innspill på forslaget.

Om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet er gjennomført i Norge i Produktforskriften (kap 2A i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter).

Kommende endringer i 2011/65/EU (RoHS2) skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til EUs høring for å kunne påvirke. Muligheten for å påvirke er svært begrenset når endringene senere skal gjennomføres i norsk regelverk.

EU vurderer revisjon av metode for å inkludere nye stoffer i vedlegg II i RoHS2. Økoinstituttet utfører oppdrag fra kommisjonen. 

Er det behov for revidert metode?

Artikkel 6 i RoHS 2 har krav om regelmessig vurdering av om nye stoffer skal omfattes av bestemmelsene i direktivet. Metode for å vurdere nye stoffer ble laget i 2013. Det er punkter i denne metoden som nå skal revideres. For å unngå dobbeltregulering ses det på sammenhengen mellom regelverk som gjelder elektriske og elektroniske produkter, spesielt avfallsdirektivet, det europeiske kjemikaliedirektivet REACH og RoHS 2. 

Miljødirektoratet ber alle som har relevant informasjon om å sende inn denne. Det er laget et spørreskjema med spørsmål som Øko-instituttet ønsker svar på. 

Kommentarer sendes til Øko-instituttet innen 21. desember 2018, men vi ber om at en kopi sendes til Miljødirektoratet.

Les mer:

Søknadene med underliggende dokumenter

Tema