Methodology for the calculation of the weight of EEE placed on the market and of WEEE generated

EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til gjennomføringsrettsakt under WEEE-direktivet (2012/19/EU). De foreslår å vedta en felles metode for beregning av vekt av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) som settes på det nasjonale markedet, og en felles metode for beregning av mengde EE-avfall som genereres i hvert land. Frist for å komme med innspill er 3. januar 2017. 

Tema