Forslag til regelverk for rapportering under WEEE-direktivet

EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til nytt regelverk for rapportering under WEEE-direktivet (2012/19/EU), "Draft implementing regulation establishing the format for registration and reporting and the frequency of reporting - WEEE directive."

Forslaget inneholder konkrete krav til registrering og rapportering og frekvens for rapportering til produsentregisteret (EE-registeret). Da EE-registeret blant annet bruker tolldata for å få data om produkter som settes på det norske markedet, vil de nye kravene kunne få konsekvenser for dagens returordning i Norge.

Forslaget vil kunne medføre behov for endringer i avfallsforskriften kapittel 1.

Frist for å komme med innspill til kommisjonen er 8. mars 2018.

Kontakt

Eventuelle innspill til høringen bes sendt i kopi til Miljødirektoratet ved Heidis Holstad Frantzen 

Tema