Forslag til kriterier for miljøfarlig avfall

EU-kommisjonen har lagt fram et forslag til kriterier for miljøfarlig avfall. Som en del av kommisjonens arbeid med å forbedre regelverksutvikling, legger de nå ut slike forslag på en kort høring. Frist for å komme med innspill til forslaget er 17. august 2016. 

Tema