Forslag til endringer av ozonforordningen

EU-kommisjonen har lagt fram et forslag til ending av ozonforordringen.

Tema