Forslag til endringer av avfallsregelverket under EU-kommisjonens pakke for sirkulær økonomi

EU-kommisjonen har presentert fire endringsdirektiv med endringer i seks avfallsdirektiver som en del av arbeidet med sirkulær økonomi.

1. COM(2015)593

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment 

2. COM(2015)594/F1 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 1999/31/EC on the landfill of waste 

3. COM(2015)595/F1 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2008/98/EC on waste 

4. COM(2015)596/F1     

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste 

Forslagene er publisert i EU-kommisjonens dokumentregister med mulighet til å kommentere innen 1. februar 2016.

Se også:

Tema

Relaterte lenker