Forslag til endring av forordning (EF) nr. 340/2008, endring av gebyr for registreringer i REACH

Forslag til endring av forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til det europeiske kjemikalieagentur under REACH.

Les mer informasjon hos EU  

Forslag til endring av forordning (EF) nr. 340/2008, endring av gebyr for registreringer i REACH