Forslag om unntak fra regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)

EU vurderer forslag om to unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme med innspill på unntakene som skal vurderes.

RoHS-direktivet i EU regulerer farlige stoffer i EE-produkter. Regelverket åpner for å søke om unntak. Unntak gis på visse vilkår og for en fastsatt periode. EU har mottatt to nye søknader om unntak; en søknad om unntak for bruk av kadmium i videokameraer som brukes i miljøer for ioniserende stråling, og en søknad om unntak for bruk av resirkulert PVC som inneholder bly og kadmium, til bruk i dører og vinduer med elektrisk funksjon.

Det tyske konsulentfirmaet Bipro jobber på oppdrag fra EU-kommisjonen med å vurdere søknadene.

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om det er behov for unntakene, om det finnes alternativer og formulering av unntakene. Miljødirektoratet ber derfor alle som sitter med relevant informasjon om å sende inn sine synspunkter. Det er laget et spørreskjema for hver søknad med spørsmål som Bipro ønsker svar på. Lenker til selve søknaden og spørreskjemaet ligger under henholdsvis A2016 og B2016 i Bipros dokument, se lenke nedenfor.

Kommentarer sendes direkte til Bipro innen 22. desember 2016, men vi ber om at en kopi sendes til Miljødirektoratet.

Om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet er gjennomført i Norge i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (kapittel 2 A i produktforskriften). Det er anledning til å søke om unntak fra direktivet. Alle unntak er tidsbegrenset. Unntakene er gjengitt i vedlegg 1 og 2 til kapittel 2 A. Eventuelle nye unntak og endringer i eksisterende unntak, må inkluderes i EØS-avtalen før de gjennomføres i den norske forskriften.

Les mer:

Kontakt