Forslag om nye unntak i RoHS-direktivet

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om unntak fra kravene i 2011/65-EU (RoHS2).

Om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet er gjennomført i Norge i Produktforskriften (kap 2A i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter).

Det er anledning til å søke om unntak fra direktivet. Alle unntak er tidsbegrenset. Unntakene er gjengitt i produktforskriftens vedlegg 1 og 2 til kapittel 2 A.

Kommende endringer i 2011/65/EU (RoHS2) skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til EUs høring for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Kommisjonen foreslår at følgende unntak inkluderes i Annex III til 2011/65/EU:

7 c-II, 7 c-IV, 8b, 15, 21, 29, 32, 37

Les mer om forslagene hos EU-kommisjonen

Høringsfrist til EU- kommisjonen er 15. mars 2018.

Tema