Forslag om endring i leketøydirektivet

EU-kommisjonen har lagt fram et forslag om å endre migrasjonsgrensen for seksverdig krom fra leketøy til barn under 14 år.

Det europeiske leketøydirektivet (direktiv 2009/48 EF) omhandler blant annet kjemiske egenskaper ved leketøy. Kommisjonen foreslår å senke grenseverdien for utlekking av seksverdig krom (Cr(VI)) i avskrapet leketøymateriale. Bakgrunnen for endringen er nye data som tilsier at grenseverdiene bør gjøres strengere.

Frist for å komme med innspill til kommisjonen er 2. oktober 2017.

Relaterte lenker

Tema