Forslag om begrensing av farlige stoffer i tekstiler

EU-kommisjonen vurderer å fremme forslag om begrensning av utvalgte CMR-stoffer kategori 1A og 1B i klær og tekstilprodukter til forbrukere.

EU-kommisjonen vurderer å fremme et restriksjonsforslag om begrensning av utvalgte stoffer klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonsskadelige egenskaper (CMR-stoffer) i tekstiler, ved forenklet prosedyre under REACH-forordningens artikkel 68(2).

Forslaget gjelder noen CMR-stoffer i kategori 1A og 1B, som er antatt å kunne være tilstede i tekstiler. Forslaget vil i første omgang gjelde klær og andre tekstiler til forbrukere.

Kommisjonen har invitert til en åpen høring om grunnlaget for forslaget. Høringsfristen er forlenget til 22. mars 2016.

Tema

Relaterte lenker