Endring i CLP-forordningen om klassifisering stoffer

Endring i CLP-forordningen som innebærer ny klassifisering av 20 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret klassifisering for 12 stoffer.

Forslaget kommer på høring i Norge.

Relaterte lenker