EU vil redusere negative miljøeffekter fra engangsplast og fiskeriutstyr i plast

EU-kommisjonen la 28. mai fram forslag til direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra engangsplast som ofte ender som marin forsøpling på europeiske strender. Forslaget skal sikre positive effekter for helse og miljø, at forbrukerne får tilgang til mer bærekraftige produkter og til å fremme en sirkulær økonomi.

Det foreslås at medlemslandene skal:

  • oppnå en signifikant reduksjon i bruk av engangs matbeholdere og kopper i plast
  • forby salg av engangsplast der det finnes alternativer til plast i produktene, dvs. for ørepinner, bestikk, fat, sugerør, rørepinner og ballongpinner
  • gi produsentene økt ansvar for sine produkter, også når de havner i miljøet, gjennom innføring av utvidet produsentansvar

Direktivet skal også redusere mengden fiskeriutstyr i plast som ender som marin forsøpling, gjennom at landene skal innføre utvidet produsentansvar.

Forslaget skal nå diskuteres i Rådet og i Parlamentet. 

Relaterte lenker

Tema