EU-kommisjonens pakke for sirkulær økonomi

EU-kommisjonen la 16. januar 2018 fram en minipakke for sirkulær økonomi og forslag til revidert skipsavfallsdirektiv.

Minipakken inneholder:

  • en plaststrategi for «smartere» bruk av plast, økt materialgjenvinning, redusert bruk av engangs plastartikler og mindre utslipp av mikroplast
  • en kommunikasjon om grensesnittet mellom regelverk for kjemikalier, produkter og avfall som på sikt skal bidra til at «chemicals of concern» ikke gir utfordringer ved materialgjenvinning
  • et rammeverk for måling av sirkulær økonomi gjør det mulig å fastsette baseline, vurdere effekt av tiltak og følge utviklingen

Det ble samtidig lagt fram forslag til revidert skipsavfallsdirektiv, som skal sikre økt innlevering av avfall fra skip og redusert marin forsøpling.

Les mer om pakken i rapporten til miljøråd Hege Roth Olbergsveen eller hos EU-kommisjonen

Andre aktuelle dokumenter:

Tema

Relaterte lenker