EU-høring om ny registerforordning

EU-kommisjonen har lagt ut ny registerforordning på offentlig høring. Regelverket er delt inn i fire ulike rettsakter. Frist for å sende inn kommentarer er 6. februar 2019.

1. Oppdatert regelverk for Unionsregisteret for fase IV av EUs kvotesystem (2021-2030)

Forslaget er en oppdatering av regelverket som er gjeldende for fase III (2013-2020) i EUs kvotesystem. Regelverket foreslås å gjelde for fase IV (2021-2030).
Forslag: 1. rettsakt  

2. LULUCF i Unionsregisteret

Forslaget gjelder regelverk for anvendelse av LULUCF-kvoter. Unionsregisteret skal anvendes for å bokføre opptak og utslipp under regelverk om bokføring av utslipp og opptak av klimagasser i skog og annen arealbruk (LULUCF).
Forslag: 2. rettsakt

3. Innsatsfordelingsforordningen (ESR – Effort Sharing Regulation) i Unionsregisteret

Forslaget gjelder regelverk for anvendelse av ESR-kvoter i Unionsregisteret under regelverk for bindende årlige utslippskutt i perioden 2021-2030 for de enkelte EU-landene i sektorer som faller utenfor EUs kvotesystem (Innsatsfordelingsforordningen/ESR).
Forslag: 3. rettsakt

4. Oppgjør av andre forpliktelsesperiode under Kyotoprotokollen (CP2) i Unionsregisteret

Forslaget gjelder regelverk for oppgjør av andre forpliktelsesperiode under Kyotoprotokollen (2013-2020).
Forslag: 4. rettsakt

Tema