EU-høring om forslag til tre nye forordninger for virksomheter som er omfattet av EUs kvotesystem

EU-kommisjonen har nå lagt ut tre forslag til  forordninger på offentlig høring:

1. Overvåking og rapportering av kvotepliktige utslipp (MRR)

Forslaget er en oppdatering av regelverket som er gjeldende for fase III (2013-2020) i EUs kvotesystem. Regelverket foreslås å gjelde for fase IV (2021-2030).  Noen bestemmelser knyttet til luftfart og karbon bundet i produkter foreslås å være gjeldende fra 2019.

Frist for å sende inn kommentarer er 26. november 2018. 

2.  Akkreditering og verifikasjon (AVR)

Forslaget er en oppdatering av regelverket som er gjeldende for fase III i kvotesystemet, i tillegg er det tatt inn bestemmelser knyttet til akkreditering og verifikasjon av tildelingsdata, jf. punkt 3 under. Regelverket foreslås å være gjeldende fra 2019. 

Frist for å sende inn kommentarer er 26. november 2018. 

3. Tildeling av gratiskvoter til industrien (FAR)

Forslaget gjelder regelverk for tildeling av gratiskvoter til kvotepliktige virksomheter i fase IV. 

Frist for å sende inn kommentarer er 23. november 2018.

Tema