Draft implementing regulation establishing the format for registration and reporting and the frequency of reporting - WEEE directive

EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til gjennomføringsforordning under WEEE-direktivet (2012/19/EU).

Forslaget inneholder konkrete krav til format for registrering og rapportering og frekvens for rapportering til produsentregisteret (EE-registeret), og forslaget stiller som krav at alle produsenter bruker formatet som er foreslått og innen de foreslåtte frister. Da EE-registeret blant annet bruker tolldata for å få data om produkter som settes på det norske markedet, vil de nye kravene kunne få konsekvenser for dagens returordning i Norge. Dette samt andre forslag fra kommisjonen vil kunne medføre behov for endringer i avfallsforskriften kapittel 1.

Frist for å komme med innspill til kommisjonen er 22. september 2017.

Relaterte lenker

Tema