Biocidforordningen: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/655 av 23. april 2015 om en polydimethylsiloksan-basert formulering

Beslutning (EU) 2015/655 sier at en polydimetylsiloksan-basert formulering til myggbekjempelse ikke skal regnes som et biocidprodukt.

Formuleringen tilfører vannspeil en silikonfilm som gjør overflatespenningen så lav at den forhindrer mygglarvers ånding og forhindrer hunnmyggen i å legge egg på vannoverflaten. Formuleringen utgjør en fysisk hindring for myggens mulighet for å formere seg, og i henhold til artikkel 3(1)(a) i biocidforordningen skal ikke produkter med en rent fysisk eller mekanisk virkningsmekanisme regnes som biocidprodukter. Beslutningen er utarbeidet etter henvendelser fra Belgia for å fastsette om denne formuleringen til denne anvendelse er et biocidprodukt.

Blir straks lagt ut for høring.