Biocidforordningen: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/646 av 23. april 2015 om bakteriekulturer

Beslutning (EU) 2015/646 sier at bakteriekulturer som har til formål å redusere fast organisk materiale og som markedsføres til dette formål, skal ikke regnes som biocidprodukter.

De har den bieffekt at de reduserer utviklingen av alger i vannområder, men det er ikke hensikten med disse produktene. Beslutningen er utarbeidet etter henvendelser fra Irland for å få avgjort om bakteriekulturer til denne bruk er biocider.

Blir straks lagt ut for høring.