EU-regelverk under utvikling

Her finner du informasjon om EU-/EØS-regelverk som er under utvikling og som kan bli gjennomført i norsk rett når det er vedtatt. Eventuell høring av forslagene blir lagt ut senere på vår høringsside om regelverk.

Ønsker du å abonnere på varsel når det kommer nye saker? Gå til Varsling, skriv inn e-postadresse og kryss av for EU-EØS.

Endring av REACH-vedlegg II om utforming av sikkerhetsdatablader

Endring av REACH-vedlegg II som inneholder detaljerte regler om utforming av sikkerhetsdatablader. 26.03.15

Endringsdirektiver til det europeiske regelverket for elektriske og elektroniske produkter (RoHS 2)

Endringene innebærer fire nye unntak fra forbudet om bruk av visse farlige stoffer i... 24.02.15