Veikart om strategisk tilnærming til legemidler i miljøet

EU-kommisjonen har nylig publisert et veikart der de informerer om planlagt strategisk tilnærming til problemstillingen rundt legemidler i miljøet.

Forurensning som skyldes produksjon og bruk av legemidler er et økende problem. Som følge av visjonen om et giftfritt miljø, presentert i det 7. miljøhandlingsprogram "Living well within the limit of our Planet", har EU-kommisjonen igjen satt problemstillingen på dagorden.