Veikart for helsesjekk av vanndirektivet

EU-kommisjonen åpnet den 20. oktober 2017 for en høring av et veikart for en helsesjekk (evaluering) av vanndirektivet.

Mer informasjon om denne høringen er lagt ut på Vannportalen.

EU-kommisjonens side om høringen kan man lese mer, og gi elektroniske høringsinnspill. Høringsfristen til EU-kommisjonen er 17. november 2017.

Tema