Veikart for kommisjonens initiativ Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy

Ett av tiltakene i EU-kommisjonens handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2015 var at de skulle vurdere EUs produktpolitikk. DG miljø har nå publisert veikartet for deres initiativ Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy. Arbeidet varsles ferdigstilt i første kvartal 2019, og sluttresultatet vil være en melding fra kommisjonen.

Kommisjonen vil analysere relevant EU-regelverk og vurdere hvordan det bidrar til en sirkulær økonomi for produkter, og vil vurdere behov for nytt eller endret regelverk for å sikre at produkter blir mer egnet for sirkulær økonomi. Veikartet nevner mat og drikke, tekstiler, bygg/byggevarer, møbler og kosmetikk som eksempel på produktgrupper uten slikt produktregelverk.

Det varsles en offentlig høring sommeren 2018 og en konferanse høsten 2018. De vil også gjennomføre workshops eller liknende for stakeholdere for enkelte produktkategorier.

Det er mulig å sende innspill til veikartet innen 4. juni 2018.

Tema