Vaskemiddelforordningen (2004/648/EU) under evaluering

EU-kommisjonen har igangsatt en evaluering av vaskemiddelforordningen og i den forbindelse gjennomføres det en spørreundersøkelse blant myndigheter, industri, forbrukere og miljøorganisasjoner.

Vaskemiddelforordningen har ikke blitt evaluert siden den trådte i kraft i oktober 2005. Denne evalueringen er et ledd i kommisjonens samlede gjennomgang av regelverk knyttet til kjemikalier. Hensikten med evalueringen av vaskemiddelforordningen er å vurdere om bestemmelsene er relevante, hensiktsmessige, effektive og i samsvar med annet EU-regelverk. Resultatet av evalueringen kan føre til en revisjon av direktivet.

Frist for å svare på undersøkelsen er 25.juli 2017.

Tema