Utvikling av et overvåkningssystem for sirkulær økonomi

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi peker på betydningen av å  kunne overvåke og kontrollere overgangen til en sirkulær økonomi. Det eksisterer i dag ulike typer datasett som kan brukes til formålet, men det er nødvendig å utvikle et system som effektivt er i stand til  å måle fremgang.    

Veikartet som ble publisert av EU-kommisjonen 5. april 2017 informerer om hvordan kommisjonen vil jobbe videre med dette.

Tema