Høring om legemidler i miljøet

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring om legemidler i miljøet.

Kommisjonen ønsker innspill til mulige tiltak som adresserer risiko fra legemidler i miljøet, og synspunkter og informasjon som kan bidra til utviklingen av kommisjonens strategiske tilnærming til legemidler i miljøet.

Kommisjonen publiserte tidligere i år et veikart om strategisk tilnærming til legemidler i miljøet.

Høringsinnspill kan gis på dette skjemaet innen 21. februar 2018.

Tema