Høring om evaluering av EUs strategi for klimatilpasning

EU-kommisjonen ber om innspill til sitt arbeid med å revidere strategien for klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning fra 2013 er under evaluering, og Kommisjonen ber om innspill til denne evalueringen. Frist for innspill er 1. mars 2018.

En revidert tilpasningsstrategi for EU er ventet å bli lagt fram høsten 2018.

Tema