Høring om EUs produktpolitikk for en sirkulær økonomi

EU-kommisjonen presenterte i 2015 handlingsplanen for sirkulær økonomi. En av aktivitetene i handlingsplanen er en gjennomgang av eksiterende rammer for EUs produktpolitikk. Ulike typer produkter blir regulert på ulike måter og med ulike formål, men er i liten grad koblet til overgangen til en lavkarbon sirkulær økonomi.

Hensikten med denne høringen er derfor å få synspunkter fra et vidt spekter av interessenter på ulike insentiver for produktpolitikk som ivaretar dette, og på hvordan produktpolitikk kan bidra til overgangen til en sirkulær økonomi. 

Høringen fokuserer på produkter som har høyt  potensiale for sirkulær økonomi, og på virkemidler som kan benyttes til dette formålet.

Innspillene til høringen vil bli brukt i EU-kommisjonens videre arbeid med å vurdere virkemidler som skal bidra til en produktpolitikk som bidrar til en sirkulær økonomi. 

Høringsperioden er 29. november 2018 - 24. januar 2019.

Tema