Grensekryssforordningen (1013/2006) skal evalueres

Som et forarbeid til revisjon av Forordning for grensekryssende forsendelser av avfall (EF) No 1013/2006, setter kommisjonen i gang en evaluering av forordningen.

Evalueringen skal vurdere om Grensekryssforordningen oppfyller sine mål og er samstemt med de generelle målene for EUs miljøpolitikk, sirkulær økonomi og det indre marked. Evalueringen vil pågå fram til høsten 2018, og i tillegg til rapporter og analyser, skal interessenter (inkludert nasjonale, lokale og regionale myndigheter, institusjoner, frivillige organisasjoner og bransjeorganisasjoner) intervjues.

Basert på dette arbeidet, vil det være en online offentlig høring, og det blir arrangert to møter for interessentene.

Tema

Relaterte lenker