Evaluering av vanndirektivet

Den europeiske høringen om evaluering av vanndirektivet (Fitness Check) er nå i gang, og går fram til 4. mars 2019. På EU-kommisjonens side om høringen ligger det mer informasjon, og det er mulighet for å besvare høringen i et elektronisk skjema

Dette er første fase i et arbeid som, dersom det ansees som nødvendig, kan føre fram til et revidert vanndirektiv i 2023. Evalueringen følger EUs opplegg for «Better Regulation».

Evalueringen vil omfatte vanndirektivet, datterdirektivene om henholdsvis grunnvann og prioriterte stoffer, samt flomdirektivet (det siste er ikke del av EØS-avtalen).

Evalueringen av vanndirektivet vil også bli sett i sammenheng med avløpsdirektivet, som gjennomgår en tilsvarende evaluering med høring fram til 19. oktober 2019. Tiltak som følger av avløpsdirektivet eller nitratdirektivet regnes som grunnleggende tiltak under vanndirektivet.

I høringen ønsker man derfor også å få inn synspunkter på hvordan de ulike vannrelaterte direktivene fungerer og samvirker, og den nytte og kostand som vannregelverket medfører.

Miljødirektoratet planlegger å arrangere et norsk innspillsseminar for alle interessenter, foreløpig satt opp 16. januar 2019. Mer informasjon om dette vil komme.

Les mer, og følg med på evalueringen på vannportalen.no

Relaterte lenker