Evaluering av leketøysdirektivet

Leketøysdirektivet ble vedtatt i EU 18. juni 2009  og er gjennomført i Norge i leketøyforskriften. EU-kommisjonen har nå lagt ut en høring om evaluering av leketøysdirektivet, med høringsfrist 12. desember 2018.

På EU-kommisjonens side om høringen ligger det mer informasjon, og det er mulighet for å besvare høringen i et elektronisk skjema

Den overordnede hensikten med evalueringen er å kartlegge hvor godt leketøysdirektivet fungerer. Leketøysdirektivet har til hensikt å beskytte barns helse og sikkerhet samtidig som det skal bidra til at det indre markedet fungerer godt. Evalueringen vil vurdere effektiviteten av direktivet og samtidig se på sammenhengen mellom leketøysdirektivet og annet relevant regelverk, både EU-regelverk og nasjonale bestemmelser.

Tema