Evaluering av kjemikalieregelverket REACH

EU-kommisjonen har publisert et veikart som varsler og beskriver evaluering av kjemikalieregelverket REACH.

Evalueringen følger av regelverkets artikkel 117 (4), som pålegger Kommisjonen å rapportere om funksjonen av REACH hvert femte år.  Evalueringen er også en del av EU-kommisjonens REFIT-program, som har til hensikt å dekke fem obligatoriske evalueringskriterier  - effectiveness, efficiency, relevance, coherence and EU added value, og vil vektlegge potensiale for forenkling og reduksjon av byrde.   

Tema