Evaluering av grensekryssforordningen

EU-kommisjonen har iverksatt en evaluering av (EF) 1013/2006 forordning om grensekryssende forsendelser av avfall (grensekryssforordningen).

Grensekryssforordningen skal vurderes innen 31. desember 2020, for å sikre at forordningen oppfyller sine mål og er samstemt med EUs miljøpolitikk. Formålet med evalueringen er å identifisere god og dårlig praksis i implementeringen av forordningen, og å vurdere om forordningen oppfyller sine mål innenfor kriteriene: virking, effektivitet, sammenheng, relevans og EU-merverdi. Den offentlige høringen som er tilgjengelig i tolv uker, er et viktig bidrag i dette evalueringsarbeidet.

EU-kommisjonen har nå lagt ut en offentlig høring, og den er tilgjengelig på 23 språk. Høringen vil være åpen i 12 uker. Kommisjonen oppfordrer alle interessenter til å delta på høringen, både privatpersoner, bedrifter, organisasjoner, myndigheter og alle andre som kan bidra med innspill.

Høringen er tilgjengelig fram til 27. april 2018.

For mer informasjon om arbeidet med evaluering av forordningen:

Tema