Evaluering av batteridirektivet

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring om evaluering av batteridirektivet 2006/66/EC på sine nettsider.

Evaluering av batteridirektivet 2006/66/EC

Direktivets hovedformål er å øke den separate innsamlingen av batterier, fremme gjenvinning og minimere batteriers skade på miljøet. Evalueringen er første steg i en gjennomgang av direktivets måloppnåelse.              

Kommisjonen har gjennomført en studie som støtter opp om evalueringen. 

Høringsinnspill kan gis på dette skjemaet innen 28.november 2017.

Tema