Evaluering av EUs luftkvalitetsdirektiv

EU-kommisjonen varsler gjennom et nylig publisert veikart en omfattende høring/evaluering av luftkvalitetsdirektivene. Evalueringen vil danne grunnlag for en eventuell revisjon av regelverket. 

Tema