EU-kommisjonens roadmap om justering av vederlagsfri tildeling under EUs kvotehandelssystem for perioden 2021-2030

I EUs kvotehandelssystem kan virksomheter i bransjer som er ansett utsatt for karbonlekkasjerisiko få tildelt klimakvoter vederlagsfritt.

Karbonlekkasje er faren for en økning i klimagassutslipp som følge av at virksomheter flytter produksjonen til land utenfor EU som ikke har tilsvarende virkemidler på klimaområdet. Tildeling av vederlagsfrie kvoter vil fortsette i perioden 2021-2030 for å beskytte europeisk industri mot faren for karbonlekkasje.

I inneværende kvoteperiode (2013-2020) ble mer enn 150 sektorer ansett å være karbonlekkasjeutsatt. Volumet vederlagsfrie klimakvoter som tildeles vil synke i perioden frem mot 2030. EU-kommisjonen har nå lagt ut et roadmap for beslutningen om justeringer av vederlagsfri tildeling under EUs kvotehandelssystem for perioden 2021-2030 (endringer av beslutning 2011/278/EU).   

Tema