EU-kommisjonens veikart for arbeidet med en handlingsplan for grensesnittet mellom kjemikalie-, produkt- og avfallsregelverk

EU-kommisjonen har publisert et veikart for å informere om et planlagt arbeid med en handlingsplan for  grensesnittet mellom kjemikalie-, produkt- og avfallsregelverk. Veikartet skal gi interessenter mulighet til tidlig å gi innspill på hva en slik handlingsplan bør inneholde.

Problemstillingen ble presentert som en av handlingspunktene i kommisjonens handlingsplan for sirkulær økonomi i 2015  " Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy",  der  behov for å utvikle en policy som kan bidra til at materiale fra gjenvunnet avfall tilbakeføres i økonomien velegnet som råvarer ble belyst.   

Den planlagte handlingsplanen har til hensikt å se på legale, tekniske og praktiske problemstillinger i kjemikalie, produkt og avfallsregelverk som uhensiktsmessig kan være til hinder for en overgang fra gjenvunnet materiale til produkter. Handlingsplanen skal også identifisere metodikk for å fremme materialgjenvinning som sikrer bruk av giftfrie sekundære råvaresykluser og bedre sporing av farlige kjemikalier i produkter.

Veikartet lister og beskriver ulike  problemstillinger som vil bli  håndtert i handlingsplanen.

Det er mulig å sende kommentarer/høringsinnspill til veikartet.

Tema