EU-kommisjonene varsler evaluering av industriutslippsdirektivet (IED)

Kommisjonen har publisert et "Roadmap" som varsler kommende evaluering av IED. Det er mulig å gi innspill innen 4. desember 2018.

Tema