EU-kommisjonen har publisert et veikart som varsler om gjennomgang av RoHS-direktivet

Veikartets mål er å informere den generelle befolkningen og berørte parter i EU om kommisjonens arbeidet med gjennomgang av regelverket for forbudte stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS-direktivet).

Den generelle befolkningen og berørte parter oppfordres til å gi innspill. Det inviteres spesielt til å gi synspunkter på kommisjonens forslag til gjennomgang av regelverket og å gi informasjon om andre forhold som bør vurderes i forbindelse med gjennomgangen. Kommisjonen planlegger å sette i gang flere prosesser for å gjennomgå dette regelverket fram til  høsten 2020.

Det er mulig å sende innspill til veikartet innen 12. oktober 2018.   

Relaterte lenker