EU-kommisjonen har publisert et veikart som varsler om et omfattende EU-rammeverk for hormonforstyrrende stoffer

Veikartets mål er å informere den generelle befolkningen og berørte parter i EU om kommisjonens arbeid med hormonforstyrrende stoffer.

Den generelle befolkningen og berørte parter oppfordres til å gi innspill. Det inviteres spesielt til å gi synspunkter på kommisjonens forståelse av problemene knyttet til hormonforstyrrende stoffer og gi informasjon som kan bidra til å redusere eksponeringen for slike stoffer. Kommisjonen planlegger å publisere en melding om hormonforstyrrende stoffer i løpet av 2018.

Det er mulig å sende innspill til veikartet innen 19. juli 2018.   

Tema