EU-høring om utvikling av regelverk for endringer av tildeling under EUs kvotesystem i fase IV (2021—2030)

EUs reviderte kvotedirektiv angir overordnet regler for endringer av tildeling av gratiskvoter i fase IV, men det er behov for å utarbeide mer detaljerte krav. EU-kommisjonen ber derfor om innspill fra berørte parter og øvrig interesserte.

Høringen er åpen fram til 22. februar 2019.

Tema