EU-høring om plastavfall i sjøen

Reducing marine litter: action on single use plastics and fishing gear.

EU-kommisjonen har lansert et veikart og en høring for å informere om og få innspill til sitt planlagte arbeid for å redusere marin forsøpling fra engangsplast og fiskeutstyr.

Utslipp av plast i miljøet, spesielt i sjø og hav, blir en viktig del av EUs planlagte strategi om plast i en sirkulær økonomi. Tapt fiskeutstyr og engangsplast er begge vesentlige kilder til marin forsøpling.

Veikartet gir bakgrunnsinformasjon om problemstillingen, og høringen ønsker innspill til hvilke tiltak som er nødvendig for å redusere disse kildene.

Det er mulig kommentere veikartet innen 12. januar 2018, og gi innspill til høringen innen 12. februar 2018.

Tema