Samlebånd med glass til gjenvinning. Foto: Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet

Materialgjenvinning

Å materialgjenvinne blant annet plast- og metallavfall, reduserer klimagassutslipp, energibruk og utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer sammenlignet med om det skulle gått til forbrenning med energiutnyttelse. Når for eksempel plastavfall brukes til produksjon av nye plastprodukter, reduseres klimagassutslippene og energibruken mer enn om produksjonen skulle skjedd med nye råvarer. Miljødirektoratet arbeider for å sikre økt materialgjenvinning av avfall der hvor det er teknisk mulig, miljømessig riktig og samfunnsøkonomisk effektivt.