Utskrift av deklarasjonsskjema som skal følge refusjonsanmodningen

Utskriften av deklarasjonsskjemaene som skal følger refusjonsanmodningen må tilfredsstille vilkår 4.1.1 i vilkårsdokumentet for refusjonsordningen.

Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at det foreløpig kun er utskrift av deklarasjonsskjema fra Avfallsdeklarering.no som tilfredsstiller kravene til den informasjonene som er nødvendig for å kvalitetssikre refusjonsanmodningene.

Relaterte lenker

Kontakt

Spørsmål kan sendes til spillolje@miljodir.no

Tema