Spilloljemodul klar primo september

Løsningen for elektronisk søknad om refusjon for spillolje er klar primo september og er en integrert del av Avfallsdeklarering.no.

Spilloljemodulen er nå til testing hos tre refusjonsanlegg. Pilotene er stort sett fornøyd, men har kommet med noen  forbedringspunkter som vi tar til følge før alle får tilgang.

Dersom alt går etter planene, skal anmodning om refusjon for refusjonsberettiget spillolje som sendes etter 1. oktober gjøres elektronisk. Vi vil bekreftet dette når vi åpner for alle refusjonsanleggene.

Utbetaling av refusjon sommeren 2018

På grunn av ferieavvikling blir det ikke utbetalt refusjon for spillolje i juli.

Tema